Vidensportal for landdistrikter

Streg_MidtRød_1040x2px.png

Streg_MidtRød_1040x2px.png

Se seneste historier

Billede af en å

Bytte-bytte-jord på statens regning

Multifunktionel jordfordeling (MUFJO) er en ny ordning, der skal skabe bedre vilkår for natur og miljø – og samtidig give landmændene ny og bedre jord. Viborg Kommune går forrest med deres ambitiøse MUFJO-projekt i Nørreådalen.

Streg_MidtRød_1040x2px.png

Skriv til os

Landsbyviden er en online platform, der beskriver virkeligheden for at inspirere og dele viden på tværs af kommunegrænser.

Landsbyviden er ikke til at komme uden om for dig, der arbejder med bæredygtig udvikling af landsbyer og lokalsamfund.

Landsbyviden fortæller i form af artikler, videoer, webinarer mm. om succeserne og erfaringerne med lokale projekter. Fokus er på ny viden om bæredygtig udvikling med særligt fokus på helhedsorienterede løsninger koblet til FNs verdensmål.

Vi er konstant på jagt efter nye gode historier. Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du kender til et godt initiativ, eller hvis du har en historie. Brug kontaktformularen og skriv til os.