Streg_MidtRød_1040x2px.png

Landsbyviden er en online platform, der beskriver virkeligheden for at inspirere og dele viden om udvikling i landsbyer på tværs af kommunegrænser.

Landsbyviden er ikke til at komme uden om for dig, der arbejder med bæredygtig udvikling af landsbyer og lokalsamfund.

Landsbyviden fortæller i form af artikler, videoer, webinarer mm. om succeserne og erfaringerne med lokale projekter. Fokus er på ny viden om bæredygtig udvikling med særligt fokus på helhedsorienterede løsninger koblet til FNs verdensmål.

Platformen er under løbende udvikling, og vi er hele tiden på jagt efter nye gode historier at dele. Kontakt os hvis du kender til et godt tiltag, et initiativ eller en historie, vi skal sætte fokus på.