streg_brun.png

Rye Kraftvarmeværk i landsbyen Gl. Rye har en fortid som ildeset, naturgasfyret barmarksværk. Efter 15 års hårdt arbejde blev værket forvandlet til succesfuld varmepumpe-pionér, og priserne blev halveret.

I 1993 var der en gruppe borgere i landsbyen Gl. Rye, som mente, at fjernvarme kunne være vejen frem. Oliefyrene rundt omkring i parcelhusene var efterhånden saneringsmodne, og samtidig havde landet fået en naturgasproduktion, som åbnede muligheder i landdistrikterne.

- Det blev lovet fra politisk side, at fjernvarmen ikke skulle blive dyrere end olievarme. Så vi var nogle stykker, der satte en annonce i avisen og indkaldte til møde på kroen om en mulig etablering af et kraftvarmeværk i Gl. Rye. Fremmødet var pænt, og vi gik videre med planerne, siger bestyrelsesformand Søren Frandsen, Rye Kraftvarmeværk.

I de følgende år blev der tegnet, fundet finansiering og bygget - og i sommeren 1996 blev værket omsider indviet. En lille håndfuld fede år fulgte. Værket spandt som en mis, og alle var glade. Men lige før årtusindskiftet trak skyerne sig sammen over Rye Kraftvarmeværk. Gaspriserne steg, og priserne på den elektricitet, som værket også producerede og solgte, faldt markant. Forbrugerne i Gl. Rye undrede sig højlydt over fordoblede varmepriser, og der rejste sig en folkebevægelse mod fjernvarmen.

- Folk troede jo, at vi havde sovet i timen og skældte os derfor ud hen over køledisken i Brugsen. Men sagen er, at politikerne var løbet fra deres løfter. Der kom et par kompensationstiltag, men det fik ikke priserne ned på et tilfredsstillende niveau, beretter sekretær Ove Krogsøe.

Held i uheld

Netop i de år begyndte bestyrelsen at tænke ud af boksen. Hvordan kunne værkets drift blive mere effektivt? Hvordan kunne udgifterne og dermed varmepriserne bringes ned? Og kunne produktionen på samme tid blive mere klimavenlig?

- Det blev starten på en grønnere kurs for værket. Vi fik blandt andet kontakt til rådgivningsvirksomheden PlanEnergi, som præsenterede os for tre scenarier: Flis, sammenslutning med varmeværket i Ry samt grundvandsvarmepumpen, som på det tidspunkt aldrig før var blevet koblet sammen med et gasfyret kraftvarmeværk, forklarer Søren Frandsen.

Folkene fra Gl. Rye var straks fyr og flamme omkring den sidstnævnte løsning.

- Vi ville gerne undgå nogensinde igen at blive paralyseret af pris- og afgiftsændringer, og derfor så vi straks væk fra flis-løsningen. Og da vi bor to tredjedele oppe ad Himmelbjerget, måtte vi også opgive rørføring fra Ry. Tilbage stod grundvandsvarmepumpen, som til gengæld var mere end lovende. Her kunne vi få lavere priser og foretage et kvantespring frem mod fossilfri drift, husker formanden.

Grønt energimirakel

Det ene ord tog det andet, og 2. marts 2015 blev det nye EUDP-støttede anlæg indviet af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl. Planerne holdt stik. Det blev muligt at skrue gevaldigt ned for priserne takket være den nu op til 85 procent fossilfrie drift.

- Når vi er bedst, ligger vores pris på rundt regnet halvdelen af prisen i rædselsårene - endda nu, hvor det offentlige tilskud i form af grundbeløbet er bortfaldet. Det nye, grønne anlæg er blevet det vendepunkt, som vi havde håbet og satset på, siger sekretær Ove Krogsøe.

Siden dengang har et af punkterne ved samtlige bestyrelsesmøder været "hvordan kan vi effektivisere yderligere og blive mere grønne?"

- Vi skal og vil blive 100 procent fossilfrie, og derfor kigger vi konstant på nye udviklingsmuligheder sammen med vores rådgivere. Heldigvis bærer arbejdet frugt. Det bliver nemmere og nemmere at sælge vores produkt til nye kunder – om det så er nybyggere eller de sidste olieforbrugere. Folk kan se, at det grønne varmefællesskab i landsbyen er sagen, og det glæder os, slutter formand Søren Frandsen.

Gode råd om grøn energiomstilling

 

  • Søg støtte hos fonde og puljer til alle led af omstillingsprocessen.
  • Find en pålidelig rådgiver, og hold om muligt fast i denne. Årelangt parløb kan betyde skræddersyede, succesfulde løsninger.
  • Brug Dansk Fjernvarmes ERFA-grupper. Årtiers gode idéer og erfaringer er samlet her.
  • Tag alle tænkelige kurser, og klæd bestyrelse og medarbejdere optimalt på.
  • Husk information, formidling og kommunikation hele vejen gennem processen. Sikrer lokal opbakning og forståelse.
  • Indtænk om muligt lokale virksomheder og deres eventuelle spildvarme fra produktionen – ja, endda kloakvand.
  • Samarbejd med evt. ”storebrødre” i regionen. De er ikke konkurrenter men kolleger.
  • Hvil aldrig på laurbærrene. Afsøg hele tiden nye grønne territorier, og bliv i videst muligt omfang uafhængig af prisudsving og afgiftsstigninger.

Læs ogsåStreg_MidtRød_1040x2px.png


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}