grafik_streg_grøn.png

Effektiv fysisk såvel som digital infrastruktur er sammen med gode og bæredygtige kollektive trafikløsninger afgørende for udviklingen i et lokalområde. De krav moderne mennesker stiller til infrastruktur og transport er under forandring. Ny teknologi og øget digitalisering kan hjælpe med udvikling af mere bæredygtige løsninger. Fx bæredygtige drivmidler, samkørsel, delebiler, cykelruter og meget andet.

Ikon der viser et hjul

Inspiration

grafik_streg_lys grøn.png

Abonnér

Mere viden om bæredygtige landsbyergrafik_streg_lys grøn.png