grafik_streg_grøn.png

De strukturelle udfordringer på sundhedsområdet kræver gentænkning. Også i landdistrikterne, hvor afstanden til hospitaler er blandt livsvilkårene, men hvor der til gengæld er et kæmpe sundhedspotentiale i stærke fælleskaber, gode naboskaber og et aktivt foreningsliv. Der er mange muligheder for at undersøge og udvikle nye veje til sundhed både lokalt og i større målestok.

Grafisk ikon af et hjerte

Inspiration

grafik_streg_lys grøn.png

Mere viden om bæredygtige landsbyergrafik_streg_lys grøn.png