streg_brun.png

Billede af en blå bus

Når det er nemt at komme frem og rundt, er det nemmere at bo og leve i et lokalsamfund. Derfor har Lihme-området sat fokus på deres transportbehov.

Landsbyen Lihme samarbejder med Energibyen Skive og konsulentfirmaet Pro-Vins om at kortlægge landsbybeboernes behov for transport og sammen finde de rette løsninger, der skal forbedre transportmuligheder til og fra samt internt i Lihme-området.

- Tilgangen, da vi startede op, var, at vi ikke vidste, hvor det her ville ende. Det har været vigtigt, at det er en åben proces – og at den sker med stor borgerinddragelse og efterfølgende testperiode, fortæller Claus Mikkelsen, formand for Lihme Borgerforeningen.

Projektet er en del af EU-projektet Stronger Combined, der samler 13 partnere fra lande rundt om Nordsøen, bl.a. Sverige og Holland, om at håndtere udfordringer med mobilitet og bæredygtighed ved at tilbyde alternativer til de privatejede biler i tyndere befolkede områder.

Indblik i hverdagsmobiliteten og udfordringerne

Det særlige med tiltaget er, at der er stort fokus på borgerinddragelse og at komme tæt på brugerne.

- Ingen kender området og de behov og muligheder der er for at komme til og fra og ikke mindst rundt i et lokalområde, som dem, der bor og lever der, siger Claus Mikkelsen.

Lihme Sogn har i foråret 2021 undersøgt, hvilke udfordringer, behov og muligheder der er, når det kommer til borgernes transport. Størstedelen af de cirka 700 borgere i Lihme og omegn samt nogle sommerhusejere har deltaget i undersøgelsen bl.a. gennem spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews.

Med fokusgruppeinterviewene har der været et mix af mere aktive landsbybeboere og de beboere, som normalt ikke er så synlige eller man hører så ofte fra. Det har givet et bredt indblik, fordi hver enkelt deltager har fortalt om sin egen hverdagsmobilitet, og deltagerne har på den måde fået indblik i hinandens behov fra transport.

- En af udfordringerne er, at den kollektive trafik ofte er målrettet skoleelever og uddannelsessøgende, og derfor har den kollektive trafik kun få afgange om aftenen og i weekenderne. Det gør det især svært at foretage ture i fritiden, fortæller Claus Mikkelsen.

Nye løsninger imødekommer et reelt behov

Den indsamlede viden om transportbehov skal danne grundlag for, at Lihme-området sammen med de andre projektdeltagere finder nye løsninger, der kan imødekomme behovet.

Håbet er, at når borgerne inddrages hele vejen, så vil løsningerne også blive brugt og reelt være med til at forbedre borgernes mobilitet. I efteråret skal nogle af løsningerne testes.

Lihme-boerne håber også, at andre kan lære af metoden og bruge erfaringerne andre steder.

- Kan vi med tiltaget her vise nogle processer, der duer eller ikke duer, så lærer vi også af det. Vi vil gerne lære og hjælpe til, at andre også kan bruge vores erfaringer, siger Claus Mikkelsen.

Streg_MidtRød_1040x2px.png

Læs ogsåStreg_MidtRød_1040x2px.png


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}