grafik_streg_grøn.png

Projekterne nedenfor er alle blevet til med midler fra puljen 'Den bæredygtige landsby'. Puljen er finansieret af Regional Udvikling i Region Midtjylland.

→ Læs mere om puljen på Region Midtjyllands hjemmeside

Puljeprojekter

  • Feldballe og Syddjurs Kommune vil udvikle et bæredygtigt seniorbofællesskab, som både bidrager til den grønne omstilling og fællesskab og sociale relationer på tværs af generationer i landsbyen.

  • Borgerforeningen Aktiv Staby eksperimenterer med et udendørs "showroom", der skal vise vejen for bæredygtige handlinger og tiltag til inspiration for andre landsbyer.

  • Landsbyen Daugaard og Hedensted Kommune vil i samarbejde arbejde på at styrke den lokale samtale og borgerdrevne byudvikling i håbet om at få en styrket udviklingskapacitet i landsbysamfundene.

  • Hvad får folk til at ændre adfærd og skabe et mere bæredygtigt liv? Det vil Skive Kommune undersøge i samarbejde med Lihme Sogn.

  • Hvordan kommer man fra soveby til bæredygtig, driftig landsby? Og hvordan tiltrækker man nye beboere til en landsby hvor alt står stille? Norddjurs Kommune vil i samarbejde med landsbyen Stenvad arbejde på at styrke borgerinddragelsen og aktiviteten i byen, og dermed gøre byen mere attraktiv – både for de nuværende borgere men også for tilflyttere.

  • Lokalt samvær, nye aktiviteter og nye relationer. Det ønsker borgerne sig i Naur-Sir. Landsbyens vision er at skabe  et outdoor forsamlingshus, hvor natur, bevægelse og kultur danner rammen om lokale fællesskaber i landsbyen.

  • Anholt vil være Danmarks grønneste ø. Her skal man kunne bo, leve og drive virksomhed, og visionen er at Anholt skal være et bæredygtigt bosætningsalternativ til fastlandet.

  • At vente på bussen behøver ikke være en kedelig fornøjelse. Foreningen Aktiv Faster vil nemlig lave Danmarks flotteste busskur, der både gør ventetiden sjovere, og som også danner rammen om et socialt mødested for både unge og ældre.

  • I Syddjurs Kommune bliver der etableret mange grusgrave. Virkelig mange. I Rosmus er der ved at blive udvidet endnu én tæt på byen og skolen. Men hvad gør man som landsby, når råstofgravene bevæger sig tættere på byen og borgerne?